Referenties

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK is ingeschreven bij Stichting N’Lloyd
en is een door het Ministerie van Justitie erkend Particulier Recherchekantoor en werkt sinds 2000 onder Vergunning, POB nummer 772.

Tijdens een eerste orienterend gesprek en/of bij de toetsing van een eventueel te behandelen
dossier kunnen door COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK eerder uitgevoerde
werkzaamheden worden besproken.