Praktijkvoorbeelden

Op deze pagina staan een aantal praktijkvoorbeelden. Onderzoeken die in het verleden hebben plaats gevonden. De gebruikte namen zijn gefingeerd. U kunt de pdf bestanden via de links downloaden.

Een kwestie van logistiek
Een optimaal georganiseerd logistiek proces is voor elk bedrijf
van belang.Zelfs voor een bijzonder familiebedrijf, waarin een
broer en zijn zes zussenwerkzaam waren. Bijgaande case maakt
dat duidelijk.
Lees meer
Opgelicht
Een in Engeland gevestigd bedrijf plaatst telefonisch
een order ter waarde van ruim 300.000 dollar bij een
im- en exportbedrijf. Na een positieve betalings-
verificatie door de bank worden de goederen daad-
werkelijk geleverd. Achteraf blijkt echter dat de betaling
niet is verricht. Een onderzoek naar de geleverde
goederen op het afleveringsadres levert niets op.
Lees meer.
Hoe betrouwbaar is de beveiliging?
Een bedrijf voor computermaterialen is herhaaldelijk
slachtoffer van diefstal. Het onderzoeknaar de mogelijke
daders richt zich in eerste instantie op de beveiligers.
Uit de verstrekte gegevens, zoals de login-files van de
werknemersklok en het alarmsysteem van het bedrijf en
de benodigde incidentenrapporten en dienstlijsten, blijkt
dat zij nogal onzorgvuldig handelen.
Safe & secure op het werk?
Een werknemer werd tijdens zijn dienstverband regelmatig
aangesproken op zijn vervelende gedrag, onder andere
richting collega’s en klanten. Tevergeefs. Daarop volgde ontslag.
Maar ook daarna bleef de man zijn ex-collega’s lastigvallen.
Een reconstructie van onveiligheid op de werkplek.
Lees meer.
Videobeelden ontmaskeren computerdief
Vanuit een vergaderruimte van een congrescentrum zijn veertien
complete personal computer-configuraties – inclusief monitor,
toetsenbord en muis – ontvreemd. Een forse schadepost
en daarom meer dan genoeg reden voor een onderzoek.
Lees meer.
Wie een kuil graaft voor een ander …
De eigenaar van een strandpaviljoen krijgt een tip dat het echtpaar
dat voor hem de zaak runt, het niet zo nauw neemt met de
kassadiscipline. Hij besluit een particulier recherche kantoor een
onderzoek te laten instellen. Daaruit blijkt dat er inderdaad forse
geldbedragen verdwijnen.
Lees meer.
Zorg vóór de Zorg
Een verzekeringsmaatschappij krijgt een diefstalmelding van een
80-jarige vrouw, die aangeeft dat zij haar kleinzoon ervan verdenkt
sieraden, kleding en voorwerpen uit haar woning te hebben ontvreemd.
Zij heeft eerder voor een inbraak in haar woning een schade-uitkering
van enkele duizenden euro’s van haar verzekeraar mogen ontvangen.
De verzekeringsmaatschappij besluit een onderzoek in te stellen.
Lees meer.
De bedreiger betrapt
Een onderneming bevindt zich in een voor het personeel ingrijpende
reorganisatie. In deze periode ontvangt de directeur langs verschillende
kanalen bedreigingen aan zijn persoon. Het bedrijf neemt de zaak hoog
op en besluit tot een grondig onderzoek. Lees meer.
Letselslachtoffer of simulant?
Een vrouw ontvangt een uitkering wegens blijvende invaliditeit. De
medisch specialist heeft tijdens de schadeafwikkeling echter zijn
bedenkingen, waarop de verzekeringsmaatschappij besluit tot een
onderzoek. Uit de observaties blijkt dat de vrouw geen beperkingen
heeft. Lees meer.
Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg
In een horecabedrijf verdwijnen regelmatig geldbedragen uit de fooienpot
van het personeel. Het onderlinge wantrouwen neemt hierdoor toe, wat de
werksfeer niet ten goede komt. De eigenaar wint advies in bij een
recherchebureau hoe om te gaan met dit probleem. De oplossing is
onorthodox. Lees meer.
De ongeloofwaardige makelaar
Een makelaar is slachtoffer van een woninginbraak. Daarbij worden
sieraden, dure kleding, een computer en een plasmatelevisie ontvreemd.
Zij doet aangifte bij de politie en dient een schadeaangifteformulier in
bij haar verzekering. Gezien de hoogte van het schadebedrag wordt nader
onderzoek ingesteld door een recherchebureau. Lees meer.
Feest in de tent
Bij een beveiligingsbedrijf (!) verdwijnt een aanzienlijk bedrag uit de
kluis. Er wordt besloten tot een onderzoek. Daaruit blijkt onder andere
dat sleutelbeheer en veiligheidsmaatregelen in het pand voor verbetering
vatbaar zijn. Lees meer.
Merkkleding ‘op bestelling’
In een distributiecentrum van een fashionbedrijf worden merkkleding
en dure accessoires op- en overgeslagen. Bij het management komen op
een bepaald moment tips binnen dat werknemers zich schuldig zouden
maken aan diefstal van deze goederen. Daarop wordt besloten tot een
onderzoek. Lees meer.