Onderzoek

Vermoed u fraude, diefstal, valsheid in geschriften, oplichting, merkvervalsing of onrechtmatig ziekteverzuim, onterechte alimentatiebetaling etc. dan kunt u COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK inschakelen voor een onderzoek.

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK is hierin gespecialiseerd. Wij beschikken over juridische- en praktijkkennis om u zeer adequaat te kunnen helpen.

Een onderzoek geeft duidelijkheid en kan bewijsmateriaal genereren, in de vorm van een gedegen
– ondertekende – rapportage, eventueel voorzien van foto- en/of beeldmateriaal.

Rapportages worden door de Rechtbank erkend en desgewenst kunnen de onderzoekers als getuige
worden opgeroepen.