N’Lloyd

Stichting N’Lloyd is opgericht op 23 februari 2007 en 18 augustus 2011 gefuseerd met de Stichting Registers Risicomanagement (beter bekend als: NEROB).

Stichting N’Lloyd stelt zich ten doel:

– de kwaliteit van de theoretische en praktische kennis, vaardigheden en toepassingen op het gebied van beveiliging en veiligheid te bevorderen;

– de deskundigheid en vakkennis op deze gebieden te bundelen en te bewaken, en

– voorts al hetgeen te doen, dat hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn.

Om voor inschrijving in de registers in aanmerking te komen moeten kandidaten aan een aantal stevige eisen ten aanzien van opleiding en ervaring voldoen. Ook zijn kandidaten verplicht een gedragscode te ondertekenen. Door deze eisen te stellen wil Stichting N’Lloyd de deskundigheid en vakbekwaamheid van de ingeschrevenen waarborgen.

Voor meer klik op deze link: N’Lloyd