Recherche vergunning

POB 772

Ieder legitiem Recherchebureau in Nederland heeft van het Ministerie van Justitie een z.g.
”POB”-nummer gekregen (recherche vergunning), waarmee het is toegestaan
om opsporingswerkzaamheden te verrichten en rapportages rechtsgeldig zijn.
POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeks Bureau.
Het POB-nummer van COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK betreft POB 772.

Het Ministerie van Justitie stelt ter bevordering van de kwaliteit van Recherchekantoren
regels met betrekking tot o.a.:

  • bekwaamheid, betrouwbaarheid, antecedenten en opleidingseisen van leidinggevende
    en personen die voor het Recherkantoor werkzaam zijn
  • geheimhoudingsplicht van de werknemers van het Recherchekantoor
  • verwerking vertrouwelijke gegevens binnen het Recherchekantoor
  • handhaving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • klachtenregeling binnen het Recherchekantoor