Gedragscode

De gedragscode is opgesteld door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (VPB), in overleg met de overheid. Het CBP heeft deze gedragscode op
verzoek van de VPB beoordeeld en heeft vervolgens op 13 januari 2004 verklaard dat de in de
gedragscode opgenomen regels, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector particuliere
onderzoeksbureaus, een juiste uitwerking vormen van de WBP of van andere wettelijke
bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De verklaring van het CBP is
gepubliceerd in de Staatscourant 2004, nr. 7, blz. 22.

Vervolgens heeft de Minister van Justitie de gedragscode verplicht gesteld voor alle
vergunningsplichtige recherchebureaus via de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus (Rpbr).
COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK heeft deze Gedragscode onderschreven.