Toedrachtsonderzoek

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK verricht toedrachtsonderzoeken die van belang zijn
in een lopende procedure. Hierbij kan worden gedacht aan toedrachtsonderzoeken voor verzekeraars
ten aanzien van ingediende schadeclaims om te bezien of deze schadeclaim aannemelijk is en niet
frauduleus. Hierbij worden professionele gespreks- en verhoortechnieken, op discrete wijze,
gehanteerd.
Voorts kunnen bij toedrachtsonderzoeken getuigen worden opgespoord en – ondertekende –
getuigenverklaringen opgenomen.