Observatieonderzoek

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK verricht observatieonderzoeken.
Observatieonderzoeken kunnen in de navolgende disciplines worden uitgevoerd:

 • Dynamische observatie (volgen per auto, openbaar vervoer, lopend).
  Bij een observatieonderzoek worden de gedragingen van (een) onderzochte perso(o)n(en)
  waargenomen en vastgelegd om duidelijkheid te verkrijgen – het leveren van bewijs –
  omtrent het eventuele onrechtmatige handelen door die perso(o)n(en) om zodoende jegens
  de onderzochte perso(o)n(en) maatregelen te doen nemen door de opdrachtgever.
  Van de uitkomsten van de (dynamische en/of statische observatie-)onderzoeken worden
  onderzoeksrapportages
  door ons opgemaakt – waarin de foto’s en/of videobeelden zijn
  verwerkten welke ten behoeve van een gerechtelijke procedure als ondersteunend bewijs
  aan de Rechter kunnen worden overgelegd.
  Een observatieonderzoek kan als een zelfstandig onderzoek worden uitgevoerd en/of kan
  voortvloeien uit een eerder uitgevoerd achtergrondonderzoek, waarbij vermoedens van
  onrechtmatig handelen zijn versterkt, en
 • Statische observatie (geparkeerde auto o.a. met ingebouwde camera).

 

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK voert onderzoeken uit bij onterecht
beweerde ziekte, nieuwe samenwoning (alimentatieplicht) of arbeid bij concurrent.

 • Observatie- en overige rechercheonderzoeken worden ingesteld om te bezien of de door
  wederpartij gedane beweringen (on)juist zijn, bijvoorbeeld in een alimentatieprocedure en
  waarbij nieuwe samenwoning en wederzijdse zorg aangetoond dienen te worden in verband
  met de nietigverklaring van de alimentatieplicht.
  Zo ook kan een observatie uitsluitsel geven ten aanzien van een beweerde ziekte bij een
  werkgever terwijl de persoon zich gezond blijkt te gedragen of dat door de werknemer
  ontkende verrichte arbeid bij een concurrent wèl plaatsvindt.