Advocatuur

Steeds vaker komt het voor dat advocaten externe onderzoeken uitbesteden door externe
recherebureaus in te schakelen ten behoeve van hun clientèle.
 COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK kan aan de hand van of op basis van het onderzoek
ondersteunend bewijs leveren ten gunste van de client. Vroeger werd er geschikt; nu wordt er
geprocedeerd. Bovendien blijkt uit onze ervaring dat de wederpartij vaak op basis van de
onderzoeksbevindingen door COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK overgaat tot een
schikking en afziet van een (verdere) gang naar de Rechter.

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK kan op korte termijn betrouwbare, bruikbare en
vooral recente informatie verkrijgen welke voor de advocatuur zeer van belang kan zijn voor zijn/haar
lopende dossiers.
Reeds vele civielrechtelijke dossiers voor advocaten in Haarlem, Leiden, Amsterdam
en omstreken werden met de opgedane onderzoeksbevindingen door
COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK ondersteund.