Achtergrondonderzoek

COUZIJN CONSULTANCY ONDERZOEK verricht achtergrondonderzoeken.

Een achtergrondonderzoek betreft het verzamelen van relevante gegevens uit z.g. ”open bronnen”,
dus legaal vekregen informatie. Deze informatie kan betreffen:

 • persoonsgegevens (naam-, adres- en woonplaats)
 • inschrijvingen bij Kamer van Koophandel
 • woonomstandigheden
 • het schouwen van een eventuele schadelocatie en/of letsel en het daarbij verzorgen van foto-
  en videomateriaal
 • het instellen van buurtonderzoeken en het daarbij verkrijgen van ondertekende getuigen-
  verklaringen
 • opname c.q. omschrijving van onderlinge relaties van betrokkenen
 • het achterhalen van oorzaak en uitvoerige toedrachtomschrijving
 • het voeren van confronterende gesprekken (verhoor) waarbij gesprek- en verhoortechnieken
  worden toegepast
 • het verkrijgen van ondertekende verklaring(en) van betrokken partij(en), opname c.q.
  omschrijving van de schadeclaim en/of letsel
 • het voeren van professionele gesprekken (gespreks- en verhoortechniek). Door onze jarenlange
  recherche-ervaring vinden buurtonderzoeken c.q. gesprekken met overige werknemers op de
  werkvloer plaats op basis van discrete, professionele gesprek- en verhoortechnieken.

De navolgende achtergrondonderzoeken kunnen worden uitgevoerd:

 • Bedrijfsonderzoeken (interne diefstal en verduistering). Deze onderzoeken kunnen plaatsvinden
  door middel van vastlegging van gedragingen van medewerkers middels heimelijk geplaatste
  camera’s en het daarna voeren van gesprekken met werknemers
 • Onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim (observatie)
 • Onderzoek onrechtmatig ingediende (verzekerings-)schadeclaims
 • Onderzoek onterechte alimentatiebetaling (observatie)
 • Sollicitatie-screening
 • Onderzoek concurrentiebeding, werkgever (observatie)
 • Onderzoek fraude, afpersing, oplichting
 • Het voeren van confronterende gesprekken (verhoor) waarbij
  gesprek- en verhoortechnieken worden toegepast